Affären

 
 

Detta är en av Longs gamla handelsbodar. Den startades omkring 1880 av fröken Selma Friman. År 1909 övertogs den av Selma Söderqvist. Från 1951 drev hennes syster Edit Söderqvist affären. Hon blev den sista ägaren. Affären lades ner 1964.

I affären kunde man handla allt från mat till 3” spik. Man hämtade sin post här. Den första telefonstationen låg här.