Västgötalagen

Eskil Magnusson, lagman i Västergötland, anses ha bott på Lagmanstorp i Long. Eskil var son till Magnus Minnesköld och Ingrid Ylva från Bjälbo i Östergötland och äldre bror till Birger jarl. Han blev känd som en skrivkunnig och en laglärd man med boklig bildning i latin och lät redigera den äldre Västgötalagen. Men som den tidens stora män visste han även att föra svärd. Det finns uppgifter om att Eskil förde befälet över en av den svenska härens flyglar i slaget vid Gestilren 1210. Våren 1219 lär Islands store man Snorre Sturlasson ha besökt Eskil här på Lagmanstorp och deltagit i ”Alla götars ting” utanför Skara. Eskil dog 1227. Inget är känt om hans gravplats. Möjligen kan de båda stavkorshällarna som finns vid Longs kyrka ha legat över lagman Eskil och någon av hans hustrur.

VSTGTA~1

Ur Västgötalagen:

Vältrar häst, rotar svin på åker uppväxt, skall böta därför sådan säd som därpå är sådd, en skeppa för var tredje vältring eller tredje rotande.

Kristus är först i vår lag. Sedan är kristendom vår och alla kristna, kung, bönder