Diverse gamla bilder

 

Bilden är tagen utanför Folkskolan i Long omkring 1920.

Skollärare Gunnar Larsson till höger

Längst upp till vänster: Lars Eriksson, Näst överst till höger: Karl Synnergren

Nedersta raden nr 4 från höger: Stina Lundén

Arbetare på Longs herrgård

 

Schamyl Bengtsson med familj

Schamyl Bengtsson med familj. Hans hustru, Ida Elisabet, var dotter till Maja-Lena Svensson(nästa bild)

Schamyl var skräddare och startade affär. Då fanns det två affärer i Long

Maja Lena Svensson

Maja Lena föddes 11 oktober 1830 i Long och dog 10 januari 1929. Hennes far var Anders Larsson och hennes mor Cajsa Johansdotter i Tubbetorp. Schamyl Bengtsson var gift med Maja-Lenas dotter Ida Elisabet

 

Longs kyrka, Folkskola och Småskola

Gammal byggnad i Longs by belägen i  Storegårdens trädgård. Byggnaden brann 1933.

 

Karin Jonsson framför huset

August står framför Jonssons ladugård

Porte kvarn

 

’Flygfoto Longs by 1936 (från Västergötlands museum)

Flygfoto från Longs by 1947

Per-Olofsgården (f d Per Johansson)

Per-Olofsgården (Svantesson)

 

Rytterås bro Foto Erik L Johansson