Småskolan

Småskolan byggdes på en tomt skänkt till socknen av Karl Abrahamsson Stommen år 1896

Småskolan byggdes 1897. Den inrymde en skolsal för klasserna 1 och 2 samt lärarbostad. På 1930-talet byggdes en våning till på norra delen av huset för lärarbostad om ett rum och kök utan vatten, men med avlopp.

småskolan

Lärare som verkat i Longs småskola:

1895 – 1937 Ester Olsson

1937 – 1945 Berta Jönsson-Green

1945 – 1960 Aina Svensson

 

Hösten 1951 till och med vårterminen 1953 undervisades klasserna 1 och 2 i Longs folkskola då folkskoleklasserna 3-4-5 hade flyttats till Levene skola.

Från hösten 1953 undervisades klasserna 1- 2 i småskolan igen fram tills skolorna i Long lades ner 1960. Eleverna flyttades då till Håkantorp och Levene.

Användes som församlingshem fram till våren 2004 då den övergick i privat ägo.

Klass 1 och 2 läsåret 1950-1951

Främre raden från vänster: Ingrid Eriksson, Margareta Johansson, Lennart Jonsson, Gunnar Synnergren, Mats Jonsson, Mats Pantzar

Bakre raden från vänster: Marita Reinholdsson, Siv ?, Aina Svensson, Kjell Brättemark, Kåre Änghagen