Folkskolan

Komminister A. G. Forsblad upplät 1877 en tomt till en folkskola i västra hörnet av Boställets trädgård mot en årlig avgift om 10 kr. Skolhuset kostade ca 6800kr.

Folkskolan byggdes 1879 -1880. Här undervisades klasserna 3-4-5 fram till 1951. Från hösten 1951 användes skolan som småskola medan folkskolans elever bussades till Levene. Småskoleeleverna flyttade tillbaka till småskolan hösten 1953. Därmed avslutades undervisningen i skolan. Huset övergick 1957 i privat ägo och byggdes om till lägenheter 1961-62. Idag är huset ombyggt till enfamiljsvilla.

folkskolan

Folkskolan var byns samlingslokal ända tills bygdegården var klar i början på 1950-talet.

I november varje år hölls missionsauktion. Där såldes vackra handarbeten, ostar som ystats gemensamt i oktober, godis, kakor m. m.. Allt var gåvor och pengarna som kom in vid auktionen skänktes till svenska kyrkans mission. Det var en populär händelse och skolsalen var överfylld.

 

Lärare som undervisat i Longs folkskola:

1880 – 1908 G Fogelqvist

1908 – 1914 Ivan Lönngren

1915 – 1951 K. Gunnar Larsson

I folkskolan hölls kurser t ex vävkurser. Bilden är från en kurs i att spinna garn troligen i början av 1940-talet

Här är namnen på de som är med på bilden:

Övre raden från vänster

Okänd, okänd, Stina Kjellgren –Bengtsson, Maj Johansson-Karlsson, Kerstin Utterin, Alice Lindberg-Persson, Gunhild Andersson(Manfreds), okänd, Maja Odenby, okänd, Lilly Svantesson.

Näst översta raden från vänster:

Anna-Lisa Sahlberg, Valborg Johansson, Margit Johansson, Margit i Mossen, Ellen Johansson, Elin Jonsson, okänd, Judit Karlsson, Stina Lundén, Märta Jonsson, Lalla Eriksson, okänd, Alma Andersson(Valfrids fru).

Andra raden nedifrån från vänster:

Aina Eriksson, Elin Rydeen, mjölnare Hellqvists fru??,Beda Johansson, okänd, okänd, Emma Eriksson, Greta Kjellgren, Alma Synnergren, Marie Johansson(Mari ve brona).

Främre raden från vänster:

Ester Larsson, Bojan Brättemark, Lärare?, Gun Eriksson-Gunnarsson, Margareta Odenby, Birgit Eriksson-Arvidsson, Alva Karlsson, Inga-Britt Karlsson i Tubbetorp.

 

Vävkurs i folkskolan

Från vänster: ?,?, ?,?.?,?, Märta Johansson,Hilda Eriksson, ?,?,?, Edit Söderkvist

 

Klass 2 har lektioner i Folkskolan då folkskolans undervisning flyttat till Levene

Från vänster: Aina Tallberg, Karl-Erik Lidén, Eva Svensson, Lennart Jonsson, Ingvar Jansson, Gunnar Synnergren, Aina Svensson, Mats Pantzar, Margareta Johansson, Gunnar Jonsson, Ingrid Eriksson, Arne ?.