Longs by är av kulturhistoriskt riksintresse

Long [R 35] (Longs sn)

Motivering:

Kyrkby och enskifteslandskap där kontrasten mellan den av utskiftning relativt opåverkade bebyggelsen i byn Long, och det enskiftade landskapet norr där om, speglar slättens utveckling. Long var ett medeltida administrativt centrum, främst förknippat med Birger Jarl och hans broder lagman Eskil. (Gårdsmiljö, Kognitiv miljö).

Uttryck för riksintresset:

Samlad bybebyggelse i Long med kyrka från 1897 på platsen för en äldre träkyrka, öppet slättlandskap norr därom, med utflyttade gårdar, snörräta vägar, äldre bebyggelse.

 

Kulturhistoriskt riksintresse

Kulturhistoriskt riksintresse

http://gisvg.lst.se/website/gisvg/htm/viewer.asp

Här klickar man i Kulturmiljö och kulturhistoriskt riksintresse.

http://lanstema.lst.se/AspMapPrev/default.asp?NewLayer=D%3A/data/lansdata_gws/LSTGIS/SVERIGE/riks_kul_riket.shp&add=true