Tidslinjen

 

Longs by är belägen på en rullstens-ås bestående av ändmorän, som bildades under istiden. Byn ligger utmed den s.k. Norgevägen som gick mellan Falköping och Norge. Byn ligger ca 85,3 m över havet, omliggande bygd ca 80 m över havet.

I Longs socken fanns ursprungligen 6 byar; Longs by, Lagmanstorp, Tubbetorp, Rytterås, Kåsentorp, Håkantorp och Djupedal

Flera fynd av stenyxor visar att det funnits boende sedan stenåldern.

stenyxa

Utgrävningar som gjordes när vägen mellan Lidköping och Vara byggdes om visar att följande fynd:

Utgrävning1982

Fortfarande finns en samlad äldre bebyggelse.  En särskild plan och bygglag gör att inget får förändras inom ett avstånd om 300 m från kyrkan. Innan denna lag trädde i kraft revs många gamla hus.

Ta en promenad längs bygatan och läs på skyltarna hur det såg ut i byn för ca 100 år sedan.