Kungörelse i Ryda kyrka 1864

Avskrift av kungörelse uppläst i Ryda kyrka 1864

Nästa tisdag som är den 12april kommer genom fri och öpen auktion ved Rutteråse Handelsbo til den högstbiudande att försäligas Gull å Silfver fekur  amerikanska vägur malm mässing jarn å Bläksaker sängar bohl å stolar tunner å qvartinga En mängd störe å mindre nua laggkärl flere yxer nua stufbitar å känger klöfverfrö Nua sängkläder å Bohldukar fisk sill å salt Diverse handelsvaror som är vidluftigt att här uppräkna Säkra å kände köpare erhåller betalningsanstånd til den 1:ste october nästa år. Osäkre och mindre kände ställer godkänd borgen innan varen får avhämtas   auktionen börgar kl: 10 på dagen

                      Rutterås den 5:te april 1864

                      Sven Jonsson

Originalet hos Gösta Anderson Helås (hittad på vinden i Ryda kyrka)