Longs bys intresseförening

Torsdag 28 december planerar vi att träffas i bygdegården för att titta på bilder från torpinventeringen som gjordes för ett antal år sedan