Longs bys intresseförening

Söndag 2 juni 2024 kl 18.00 ses vi i Longs bygdegård för fortsatta diskussioner kring torpinventeringen.