Longs bys intresseförening

Föreningen bildades i mitten av 1950 för att anlägga och driva belysning i byn.

Föreningen är en ideell förening och har till uppgift att driva och underhålla vägbelysningen i Longs by. Föreningen skall dessutom verka för bygdens kulturella utveckling.

Utdrag ur föreningens första protokoll:

första protokollet

förstaprotokollet23_redigerad-1