Kartor

Karta 1784

© Lantmäteriet

Karta från 1784

 

 

karta1815

© Lantmäteriet

Karta från 1815

Longs by ca 1880

Longs by ca 1880

Generalstabskarta år 1847