Skolorna i Long

I Long uppfördes 1863 en byggnad som var gemensam för skolan och fattigvården.