Longs by

Professor Dick Harrison skriver:

Att Long var en betydelsefull plats under äldre medeltid står klart. Det framgår av de lämningar som ännu finns på kyrkplatsen. Den nuvarande kyrkan i Long byggdes visserligen på 1890-talet, men den föregicks av en medeltida kyrka, och än idag finns både en dopfunt från 1100-talet och två stavkorshällar att beskåda.

Stavkorshällar är en typ av tidigkristna gravmonument, i regel daterade till 1100-talet, som utmärks av sin säregna utsmyckning. På den avlånga stenhällen kan man se en stav i relief, vilken pryds av ett kors i ena änden. Stavkorshällarna tillverkades inte för alla och envar. Liksom andra större gravmonument från äldre medeltid, till exempel liljestenar och eskilstunakistor, rörde det sig om påkostade stenarbeten för bygdernas ledande män och kvinnor.

Tyvärr är det ovanligt att stavkorshällar idag befinner sig på sina ursprungliga platser, därför kan vi inte sätta dem i relation till specifika gravar eller familjer.

Av dokument från 1200-talet framgår dock att medlemmar av Birger jarls släkt har ägt jord i trakten av Long och Vara, vilket ligger i linje med antagandet av det är en gammal stormannabygd. Long har alltså bebotts av rika och högättade jorddrottar på 1100-talet och 1200-talet. Det är fullt möjligt att orten även var säte för lagmän och att Birger jarl vistades här, liksom att en kungsgård i Long tidvis var administrativt centrum för Lungs bo, ett av de distrikt som Västergötland i äldre tid varit indelat i.