Solfjädern

Än i dag består byn av en väl samlad bebyggelse utmed bygatan. 8 gårdar finns kvar med markernas ägogränser som strålar ut som en solfjäder från byn.

 

Solfjädern

Solfjädern

Upphovsman: Norrman, Jan Upphovsrätt: Copyright:RAÄ

Gamla Norgevägen genom Longs by Foto: Lars Hasselberg

Gamla Norgevägen genom Longs by
Foto: Lars Hasselberg