Skiften

Före skiften av mark delades byn av bygatan. Det var svårt att sätta stängsel kring betesmarken. Ett år betade boskapen på södra sidan av byn och då odlade man på norra sidan. Nästa år bytte man.

Alla bönder i byn hade en bit av den bästa odlingsjorden, en bit av den sämsta osv . Därför ser äldre kartor ut som ett lapptäcke. Syftet med storskifte var att sammanföra marken så att varje ägare hade sammanhängande marker. Då blev man heller inte beroende av grannarna och behövde inte köra över deras markremsa för att kunna bruka sin egen.

Longs by med Lagmanstorp och Skogsbo var föremål för storskifte 1784. Enskifte verkställdes 1815 och laga skifte skedde år 1839. Några gårdar flyttade ut i markerna, men de flesta valde att stanna kvar i byn.

storskifte 1815 beskuren

Longs by efter storskiftet 1784. Observera punkten G. Det ligger gården Tomten som senare flyttades ut från byn vid laga skifte.

enskiftet1815beskuren

© Lantmäteriet

Longs by efter enskiftet 1815. Här ligger fortfarande Tomten kvar i byn.

I socknen fanns tidigare 4 kronogårdar.

Lantmäteriets historiska kartor: