Karta från 1685

Man tror att lagman Eskil, som sammanställde den äldre västgötalagen, bodde i Lagmanstorp. Han dog år 1227 och var halvbror till Birger jarl.

Gårdar i Long hörde till Birger jarls släkt. Egendomar som hans son hertig Bengt skänkte år 1277 till biskopen i Skara, Brynolf Augustsson, var 2 gårdar i Lagmanstorp, jämte ett torp och en kvarn.

Longs by nämns i dokument år 1358 då det omtalas att påvens sändebud, kaniken Bonisparus Virgilii erhöll 20 mark från Lagmanstorp.

Kartmaterial över Longs by finns från år 1685, vilket är den äldsta karta som påträffats inom hela pastoratet.

© Lantmäteriet

Karta 1685

Karta 1685